LAMBANG PKK

Lambang PKK adalah lambang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor48 Tahun 1983.

A. BENTUK
Alokade melingkar segi lima dalam arti Pancasila sebagai dasar Gerakan PKK.
1. Bintang
2. 17 Butir Kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi
3. Akolade melingkar
4. Rangkaian mata rantai
5. Lingkaran putih dengan tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, berwarna hitam
6. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga
B. WARNA : Warna Lambang terdiri dari
1. Warna Dasar Lambang biru benhur
2 Warna kuning yang dikmaksud adalah warna kuning emas, untuk
a. Gambar Bintang
b. Gambar Padi
c. Gambar Rantai
d. Gambar kelopak bunga kapas
e. Gambar tangkai padi dan tangkai kapas
f. Gambar Akolade segi lima
3. Warna putih yang dimaksud adalah :
a. Putih perak untuk :
- Gambar 10 ujung tombak dalam lingkaran paling dalam
- Gambar Akolade melingkar
- Gambar bunga kapas
- Delapan simpul pengikat tangkai padi dan kapas
b. Putih Kapas untuk
- Lingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Bunga kapas khusus yang dicetak pada logam
C. ARTI
1) Warna :
a) Biru melambangkan suasana damai, amanm tentram dan sejahtera
b) Putih melambangkan kesucian dan ketulusan untuk suatu tujuan dan itikad
c) Kuning melambangkan keagungan cita-cita
d) Hitam melambangkan kekekalan/keabadian
2) Komponen
a) Segilima melambangkan Pancasila sebagai dasar/asas Gerakan PKK
b) Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
c) 17 butir kapas, 8 simpul pengikat, 45 butir padi melambangkan kemerdekaan RI dan kemakmuran
d) Akolade melingkar melambangkan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
e) Rangkaian mata rantai, melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaan Gerakan PKK
f) Lingkaran Putih, melambangkan Pemeberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan
g) 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga, melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan sasarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat

Arti keseluruhan :
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakan dan membina masyarakat dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tenteram, makmur dan sejahtera dalam rangka Ketahanan Nasional

SUMBER : http://www.tp-pkkpusat.org

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s